BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Zapisy dzieci do Przedszkoli Publicznych na dyżur wakacyjny 2018

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

W PRZYPADKU WYCZERPANIA MIEJSC W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH UMIEJSCOWIONYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 GMINA PRZEWIDUJE ZORGANIZOWANIE DODATKOWYCH ODDZIAŁÓW PEŁNIĄCYCH DYŻUR WAKACYJNY.INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STRZELCE OPOLSKIE.
 
ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY- 2018 ROK.
 
Szanowni Rodzice!
Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 pełnić będą następujące przedszkola:
 • w lipcu 2018 r.:
 • Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich dysponujące
  75 miejscami
  ( zajęcia odbywać się będą w obiekcie przedszkola w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich 2),
 • Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich dysponujący
  75 miejscami,
  ( zajęcia odbywać się będą w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. K. Wyszyńskiego 2),
 • oddział w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Strzelcach Opolskich, finansowany z projektu POKL – „Inwestycja w edukację przedszkolną” (dysponujący 25 miejscami tylko dla dzieci z tego oddziału, (zajęcia odbywać się będą w obiekcie przedszkola w Strzelcach Opolskich,
  ul. Asnyka 6).
 
 • w sierpniu 2018 r.:
 • Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich dysponujące
  75 miejscami,
  (zajęcia odbywać się będą w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. K. Wyszyńskiego 2),
 • Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich dysponujące
  75 miejscami oraz oddział finansowany z projektu POKL – „Inwestycja
  w edukację przedszkolną” dysponujący 25 miejscami tylko dla dzieci z tego oddziału,
  ( zajęcia odbywać się będą w obiekcie przedszkola w Strzelcach Opolskich, ul. Asnyka 6).
 
 • W przypadku większej liczby chętnych na dyżur wakacyjny niż liczba miejsc, gmina może zorganizować dyżur wakacyjny w przedszkolach zlokalizowanych na terenie wiejskim.


 • Opieka w okresie dyżuru wakacyjnego organizowana jest tylko dla rodziców obojga pracujących.
 
 • Wnioski o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym przyjmuje dyrektor przedszkola dyżurującego w danym miesiącu.
 
 • Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę,
   w okresie wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach, zgodna
  z § 1 i § 2 Uchwały Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
  z dnia 28 grudnia 2016 r
  .
 Wnioski przyjmowane będą od 28 maja 2018 roku w przedszkolu dyżurującym w danym miesiącu do wyczerpania miejsc.
 
 • Warunkiem objęcia dziecka opieką w okresie wakacyjnym jest dokonanie wpłaty
  na konto przedszkola dyżurującego - w pełnej wysokości - odpowiednio
  do deklarowanego okresu uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego
  do 25czerwca/25 lipca 2018 roku.
Numery kont są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
 
 • Druki związane z zapisem dzieci na dyżur wakacyjny są do pobrania
  w sekretariacie przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
 
Prosi się rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka
na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do ustalenia planu pracy placówki.

 
 
 
Pliki do pobrania: